Aescap Life Sciences

Aescap Life Sciences

Aescap Life Sciences is een beleggingsfonds voor gemene rekening. Het fonds investeert enkel in zeer innovatieve publieke biotech / life sciences bedrijven, welke nieuwe medicijnen of diagnostica ontwikkelen en op de markt brengen.

De life sciences markt is een grote en snel groeiende markt waar baanbrekende innovaties wereldwijd, en op een zeer winstgevende manier, geëxploiteerd kunnen worden. De geneesmiddelen- en diagnosticamarkt groeit de komende 10-15 jaar naar verwachting snel.

Aescap Life Sciences kent een gefocuste inversteringsstrategie en heeft een geconcentreerde portefeuille van circa 20 bedrijven. Binnen de focus van het fonds, de biotech, wordt deze portefeuille gespreid over verschillende ziektebeelden, geografieën en fases van de bedrijfsontwikkeling. De doelstelling van het fonds is om een gemiddeld netto jaarrendement van 20% (na aftrek van kosten) over de middellange termijn te maken (4-5 jaar).

robertblom.nl

KVK: 32092608
BTW: NL001907775B68

Voor dringende zaken, neem contact op via support@robertblom.nl