Over deze opdracht

Axxioma levert een gebruiksvriendelijk en betaalbaar informatiesysteem voor de brede ondersteuning van de processen van woningcorporaties. Axxioma biedt dit aan als een dienst vanuit de Cloud. Dit informatiesysteem gebruikt de software van Axxerion als fundament. Op basis hiervan ontwikkelt Axxioma een model voor woningcorporaties dat de CORA, de toekomstbepalende standaard binnen de sector, als uitgangspunt hanteert. Dit model kan eenvoudig per klant of groep van klanten (shared services) worden aangepast.