Crisis? What crisis?

Welvaart is killing, crisis brengt leven in de brouwerij! Ik wil het niet meer horen, de klaagzang van de dames en heren accountmanagers. Geef mij de muziek van Supertramp maar! Heerlijk knalhard door de speakers laten galmen en uit volle brost meezingen in de auto op weg naar een klant. Want nu komt het erop aan. Na jarenlang hetzelfde riedeltje afdraaien en orders noteren, moeten we eindelijk weer de hersens pijnigen om ècht creatieve oplossingen te bedenken. De krappe kas van de markt mag geen aanleiding zijn tot defaitisme, maar een prikkeling om weer ouderwets te gaan ondernemen. Kin omhoog en borst vooruit!

Automatische piloot
Rudy’s on his way to nowhere. Lef en innovatief vermogen zijn compleet weggevaagd uit ondernemersland. Jarenlang deden we ons werk op de automatische piloot. Sterker nog, ik wil de bedrijven niet noemen die met templates werken. Gek word ik ervan. De klant moet de vraag aanpassen aan het profiel dat de leverancier op tafel legt. Kijk om je heen waar dit toe leidt. De Vinexterreur voor woonhuizen, het gekloonde wagenpark voor de deur. Mao’s kledingdictaat regeert lang na zijn dood en kweekt alleen grijze muizen. Zo maken we samen veel van hetzelfde en niemand die het opvalt. ‘Switch off to manual’, stel ik voor.

Gelijkgezind
Gebruik de verstandelijke vermogens van uw medewerkers, niet alleen de vaardigheden op de PC. Gun de concurrent het vertrouwen in resultaten uit het verleden. De toekomst ligt in handen van ondernemers die nú hun kop boven het maaiveld uitsteken. Open de ogen en de poorten van uw onderneming. Zoek mensen die gelijkgezind zijn en ieder voor zich in staat zijn om een stukje uit de puzzel in te vullen. Blijf alert op het korte termijn gewin van de man of vrouw met oogkleppen op. Ontdek de goudmijn die verborgen ligt onder een dikke laag stof: de kennis en expertise van uw eigen medewerkers.

Waardering en respect
Durf weer naar de toekomst te kijken, ontwaak uit de boze droom die voorspoed heet. Want één aspect is overduidelijk, nieuwe producten en diensten zijn de laatste tien jaar nauwelijks tot wasdom gekomen. Een enkele uitzondering daargelaten natuurlijk. Patenten liggen ongebruikt in de kast. Specifieke vakkennis van derden blijft onopgemerkt. We hebben universiteiten die overal op de wereld op waardering mogen rekenen, behalve in eigen land. Ondernemers die buiten de geëffende paden treden, zijn wel succesvol. Volg dit voorbeeld.

David versus Goliath
Banken en autofabrikanten zijn zelfs zo arrogant dat ze om overheidssteun vragen. Als de geschiedenis één ding leert, dan is het wel dat overheidssteun een omgekeerd effect sorteert. Ook wie angst heeft voor de Aziatische reuzen, verdient het niet om belastinggeld te ontvangen.
David ging een ongelijke strijd aan tegen Goliath en wist toch te winnen. Alleen door slim te zijn. Wie achterover leunt en rekent op de zegen van boven, komt van een koude kermis thuis. Dus, dames en heren, aan u de keus. Blijft u geduldig zitten wachten tot u geschoren bent, of wijst u de kapper op zijn plaats in de pikorde! quote